தேடு

தீர்வுகள்

வெவ்வேறு திட்டங்களுக்கான எங்கள் தீர்வை நீங்கள் இங்கே காணலாம்.


100% துருப்பிடிக்காத எஃகு கட்டிடம், காற்றில் கோட்டை


SS304 மற்றும் SS316 இடையே உள்ள வேறுபாடு


கடலுக்கு மேல் துளையிடும் தளம்


நிலத்தடி ஆய்வு


வடிகால் வெளியேற்றத்திற்கான தீர்வு


எரிவாயு துறையில் எங்கள் வால்வுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன


ஆய்வு வாயு


எழுச்சிக்கான தீர்வு


எண்ணெய் வெளியீட்டின் பைப்லைன் முழு தொகுப்புக்கான எங்கள் வடிவமைப்பு


எங்கள் வால்வுகள் எண்ணெய் வயலில் பயன்படுத்தப்பட்டன